HTC U Play‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Hantera program som körs i bakgrunden

Du kan ställa in Boost+-programmet så att det automatiskt stoppar oanvända program från att köras i bakgrunden. Detta hjälper att spara batteritid.
  1. Från Startsidan tryck på och sedan på Boost+.
  2. Tryck på Optimera bakgrundsprogram.
  3. Se till att Optimera bakgrundsprogram på/av-knappen är påslagen.

    Boost+ gör en lista över oanvända program som körs i bakgrunden.

  4. Tryck på ett program under Automatisk stopp för att välja om programmet alltid ska stoppas från att köras när programmet inte är igång under en viss tid eller om det alltid ska tilllåtas att köras i bakgrunden.

    För att automatiskt stoppa ett program efter en period av inaktivitet, tryck på Fler alternativknapp > Schemalägg automatiskt stopp och välj därefter hur länge ett program ska vara oanvänt innan det stoppas automatiskt.

Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?