HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Rad sa e-mailom Exchange ActiveSync

Svojim Microsoft Exchange ActiveSync nalogom možete da označite važne e-mail poruke ili da podesite obaveštenje da niste u kancelariji na samom telefonu.

Označavanje e-maila zastavicom

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pošta.
 2. Pređite na svoj Exchange ActiveSync nalog.
 3. U toku pregleda direktorijuma Primljeno, dodirnite ikonu zastavice koja se pojavljuje pored e-mail poruke ili konverzacije.
  Savet: Za obeležavanje poruke e-pošte unutar razgovora zastavicom, dodirnite Proširi za proširenje razgovora, a zatim dodirnite ikonu zastavice poruke e-pošte.

Postavljanje statusa „Izvan kancelarije​“‍

 1. Pređite na svoj Exchange ActiveSync nalog.
 2. Dodirnite Dugme za više opcija > Van kancelarije.
 3. Dodirnite polje sa statusom „U kancelariji​“‍, a zatim odaberite Van kancelarije.
 4. Postavite datum i vreme.
 5. Unesite automatski odgovor.
 6. Ako želite drugačije poruke automatskog odgovora za primaoce izvan Vaše organizacije, dodirnite opciju Šalji automatske odgovore ne poruke spoljnim primaocima, a zatim unesite poruku automatskog odgovora u polje koje se pojavilo.
 7. Dodirnite Sačuvaj.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?