HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Načini kreiranja rezervne kopije datoteka, podataka i podešavanja

Zabrinuti ste da biste mogli izgubiti važne stvari sa svog HTC U Ultra? Kreirajte rezervnu kopiju svog HTC U Ultra pre nego što izbrišete memoriju, vratite telefon na fabrička podešavanja ili počnete da koristite novi telefon.

Android Usluga kreiranja rezervne kopije

Koristite Google nalog da automatski kreirate rezervnu kopiju podataka aplikacija i podešavanja, uključujući Wi‍-Fi lozinke i datoteke sačuvane od strane pojedinih aplikacija.

HTC Sync Manager

Možete podesiti HTC Sync Manager tako da uvozi muziku, fotografije i video-zapise iz HTC U Ultra uređaja na Vaš računar. Možete, takođe, sinhronizovati lokalno sačuvane kontakte i liste pesama između svog HTC U Ultra i računara.

Takođe, HTC Sync Manager je dobra alternativa ako ne želite da kreirate rezervnu kopiju svojih podataka, podešavanja i drugi lični sadržaj na oblak. Možete ga koristiti kako biste stvorili sigurnosnu kopiju svog HTC U Ultra na računaru.

Druge opcije kreiranja rezervne kopije

Ako želite, možete posebno kreirati rezervnu kopiju podataka ili datoteka.

Neke aplikacije omogućuju kreiranje rezervne kopije podataka na memorijskoj kartici, ako se koristi kao prenosiva memorija, tako da lakše možete povratiti podatke nakon vraćanja uređaja na fabrička podešavanja. Samo vodite računa da ne obrišete memorijsku karticu kada vraćate na fabrička podešavanja.

Kod nekih aplikacija ćete možda moći da koristite memoriju telefona za kreiranje rezervne kopije i obnavljanje podataka aplikacije. Ako neka aplikacija pravi problem i treba da uklonite njene podatke da biste pokušali da rešite problem, prvo kreirajte rezervnu kopiju podataka aplikacije u memoriji telefona.

Poruke Kreirajte rezervnu kopiju svojih tekstualnih poruka na memorijskoj kartici ili u memoriji telefona, ili ih sačuvajte kao prilog e-mail poruci.
Kontakti
  • Sačuvajte kontakte i druge lične podatke na svojim onlajn nalozima, tako da ih jednostavno možete sinhronizovati kada se prebacujete na drugi telefon.
  • Ako imate lokalno sačuvane kontakte u aplikaciji Ljudi, izvezite ih na memorijsku karticu ili u memoriju telefona.
Datoteke Povežite HTC U Ultra sa svojim računarom kao disk jedinicu da biste ručno kopirali i nalepili datoteke u računar.
Drugi podaci Proverite da li druge aplikacije podržavaju izvoz podataka na memorijsku karticu ili u memoriju telefona.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?