HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje HDR

Kada snimate portrete sa svetlim pozadinama, koristite HDR (High Dinamic Range) za jasno slikanje svojih predmeta. HDR donosi detalje i svetlosti i senki, čak i u osvetljenju velikog kontrasta.
Važno: HDR najbolje radi kada je Vaš predmet stabilan. Kamera snima više snimaka na različitim nivoima izloženosti i kombinuje ih u jednu poboljšanu fotografiju.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Prebacite se na režim Foto. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
  3. Uverite se da je opcija ili odabrana. Ukoliko niste, dodirnite da to promenite.

    Automatski HDR je takođe dostupan u režimu selfi fotografija i podrazumevano je omogućen.

  4. Dodirnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?