HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Odvajanje memorijske kartice

Pre nego što izvadite memorijsku karticu iz svog HTC U Ultra, dok on još uvek radi, odvojte je, kako biste izbegli oštećivanje datoteka na memorijskoj kartici.
Važno: Ako svoju memorijsku karticu koristite kao internu memoriju i postoje aplikacije koje su premeštene na karticu, nećete moći da otvorite te aplikacije nakon odvajanja kartice.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Memorija.
  2. Uradite nešto od sledećeg:
    • Ukoliko se memorijska kartica pojavi pod Prenosiva memorija, dodirnite pored naziva kartice, a zatim dodirnite Izbaci.
    • Ukoliko se memorijska kartica pojavi pod Interna memorija, dodirnite naziv memorijske kartice, a zatim dodirnite > Izbaci.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?