HTC U Ultra‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Uključivanje i isključivanje pametnog pojačavanja

Funkcija Pametno pojačavanje dozvoljava aplikaciji Boost+ da automatski oslobodi memorijski prostor na Vašem telefonu.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Boost+.
  2. Dodirnite Dugme za deinstalaciju, a zatim odaberite ili poništite izbor opcije Pametno pojačavanje.
  3. Kada se od vas zatraži da podesite dozvolu sistema za Boost+, dodirnite Nastavak > Boost+
  4. Dodirnite prekidač za Uklj./Isklj. opcije Dozvola pristupu korišćenja.

Dodavanje aplikacija na listu izuzetaka Pametn pojačavanje

Možete odabrati da podesite aplikaciju Boost+ tako da preskoči neke aplikacije kada vrši provere za Pametno pojačavanje.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Boost+.
  2. Dodirnite Pametno pojačavanje.
  3. Dodirnite Dugme za više opcija > Upravljaj preskočenim aplikacijama.
  4. Dodirnite Dodajte, a zatim odaberite aplikacije koje treba preskočiti.
  5. Dodirnite Dodaj.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?