HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Uključivanje usluga određivanja lokacije iz sata vremenske prognoze

Ukoliko ste zaboravili da uključite usluge određivanja lokacije, to jednostavno možete uraditi iz vidžeta sata vremenske prognoze.
  1. Na vidžetu sata vremenske prognoze, dodirnite Uključi usluge određivanja lokacije za dobijanje vremenske prognoze > U redu.
  2. Ukoliko se to od vas zatraži, dodirnite traku sa naslovom Lokacija da biste uključili usluge određivanja lokacije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?