HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Režim „Ne uznemiravaj​“‍

Koristite profil Ne uznemiravaj kako biste odbili pozive i utišali zvukovna obaveštenja, ali i dalje osigurali vezu za prenos podataka.
 1. Sa dva prsta povucite od vrha ekrana prema dole kako biste otvorili Brza podešavanja.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Dodirnite . Po potrebi, prevucite do sledećeg ekrana.
 3. Dodirnite Potpuna tišina, Samo alarmi ili Samo prioriteti zavisno od toga da li želite da dozvolite izuzetke. Kada odaberete Samo prioriteti, možete primati poruke ili pozive od kontakata sa liste izuzetaka.
 4. Dodirnite Dok ovo ne isključite ukoliko želite da isključite profil Ne smetaj ili dodirnite ili kako biste podesili broj sati pre nego što se profil Ne smetaj automatski ne isključi.
 5. Dodirnite Gotovo da ga aktivirate.
Oznaka za Ne smetaj pojaviće se na statusnoj traci.

Takođe možete dodirnuti Više podešavanja, a zatim izabrati Automatsko odbijanje dolaznih poziva da biste odbili dolazne pozive i poslali ih na govornu poštu.

Savet:
 • Kada je ekran uključen, pritisnite JAČINA ZVUKA, a zatim dodirnite Završi sada da brzo isključite profil Ne smetaj.
 • Kada pritisnete i držite pritisnutim JAČINA ZVUKA dok ne dođete do tihog režima, režim Samo alarmi se aktivira za opciju „Ne uznemiravaj​“‍.
Napomena: Ako je profil Ne smetaj uključen, LED obaveštenje neće zasijati.

Blokiranje vizuelnih smetnji

Možete podesiti da režim Ne uznemiravaj blokira vizuelne smetnje kao što su iskačuća obaveštenja.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Zvuk i obaveštenja.
 2. Dodirnite Ne uznemiravaj > Blokirajte vizuelne smetnje.
 3. Dodirnite prekidače Uklj./Isklj. da biste izabrali da li želite da blokirate vizuelne smetnje kada je ekran uključen i isključen.

Omogućavanje obaveštenjima i kontaktima da zaobiđu profil Ne smetaj

Dodajte važne kontakte na listu izuzetaka kako biste od njih mogli primiti pozive i poruke čak i kada je uključen profil Ne smetaj.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Zvuk i obaveštenja.
 2. Dodirnite Ne uznemiravaj > Samo prioritet dozvoljava.
 3. Dodirnite Uklj./Isklj. pored stavki koje želite da dozvolite.
 4. Dodirnite Poruke od ili Pozivi od kako biste odabrali ko može kontaktirati sa Vama.
 5. Dodirnite Upravljaj odobrenim kontaktima, a zatim dodirnite da dodate kontakte na listu izuzetaka.

  Za uklanjanje kontakata ili brojeva sa liste izuzetaka, dodirnite > Ukloni kontakte.

Postavljanje rasporeda profila Ne uznemiravaj

Odaberite raspored kada želite da se opcija Ne smetaj automatski uključi i koliko želite da traje. Na primer, možete je podesiti da se uključi za vreme nedeljnog sastanka.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Zvuk i obaveštenja.
 2. Dodirnite Ne uznemiravaj > Automatska pravila.
 3. Dodirnite Dodaj pravilo.
 4. Izaberite da li da se pravilo zasniva na vremenu ili na događaju, unesite naziv pravila,a zatim dodirnite U redu.
 5. Podesite parametre pravila.
  Pravilo Podešavanja
  Pravilo za vreme
  • Odaberite dane.
  • Odaberite početak i kraj opcije.
  • Odaberite nivo profila Ne smetaj.

  Takođe možete izabrati da li da dozvolite pravilu da se zaustavi u bilo koje vreme završetka pravila ili prilikom sledećeg alarma koji ste podesili u aplikaciji Sat .

  Pravilo za događaj
  • Odaberite kalendar za koji želite da napravite pravilo.
  • Odaberite uslov za vrstu odgovora.
  • Odaberite nivo profila Ne smetaj.
Savet: Automatsko pravilo možete uključiti ili isključiti dodirivanjem prekidača Uklj./Isklj. prilikom pregledanja detalja o pravilu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?