HTC U Ultra‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Prenos podataka sa iPhonea pomoću usluge iCloud

Ako imate nalog iCloud, sinhronizujte iPhone sadržaj na svoju memoriju iCloud, zatim prenesite sadržaj, kao što su kontakti i fotografije, na HTC U Ultra.
  1. Na Početnom ekranu, dodirnite > Podešavanja > Prebacivanje podataka sa drugog telefona.
  2. Dodirnite iPhone > Uvoz iz iCloud sigurnosnog skladišta.
  3. Pratite korake prikazane na ekranu kako biste kreirali rezervnu kopiju podataka sa svog iPhonea u memoriju iCloud.
  4. Unesite svoju iCloud e-mail adresu i lozinku, a zatim dodirnite Prijavi se.
  5. Odaberite iPhone rezervnu kopiju koju želite preneti na HTC U Ultra, a zatim dodirnite Dalje.
  6. Odaberite vrste sadržaja koje želite da prenesete, a zatim dodirnite Uvezi.
  7. Pričekajte dok se prenos ne završi, a zatim dodirnite Gotovo.
Napomena: Samo se neki podaci o kontaktu mogu preneti, kao što su ime kontakta, fotografija, adresa, e-mail adresa, rođendan, datum godišnjice i beleške.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?