HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Snimanje super širokougaonog panoramskog selfija

Ako treba da snimite više ili scenu, podesite režim Selfi panorama na Najšira da biste spojili pet fotografija umesto tri.
Važno: Neke funkcije kamere nisu dostupne kada ste u režimu Selfi panorama, kao što je funkcija približavanja.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Prebacite se na režim Selfi panorama. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
 3. Dodirnite za otvaranje menija.
 4. Dodirnite za prebacivanje na .
 5. Telefon držite u nivou lica u uspravnom položaju.
 6. Ako ste spremni da napravite centralnu fotografiju, dodirnite .
 7. Mirno držite telefon i postepeno okrećite ulevo ili udesno po osi telefona dok ne vidite da se pomera beli okvir za snimanje prema bočnom panelu maske za panoramu.

  Okvir za snimanje će dobiti zelenu boju i čućete zvuk okidača prilikom fotografisanja. Kada se snimi druga fotografija, videćete da će maska za panoramu postati šira.

 8. Nastavite da postepeno okrećete svoj telefon ulevo i udesno da biste popunili celu masku za panoramu svojim fotografijama.

  Za najbolje rezultate, pratite sekuvencu snimanja koja je naznačena na ilustraciji u nastavku.Kamera spaja sve kadrove u jednu fotografiju.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?