HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Fotografisanje

  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Odaberite način rada Foto, ako on već nije odabran. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
  3. Usmerite kameru na to što želite slikati. Kamera će automatski fokusirati dok ga budete pomerali. Takođe možete da dodirnete ekran da biste promenili fokusiranje na drugi objekat.
  4. Da biste ručno podesili ekspoziciju, dodirnite ekran i prevucite prstom nagore i nadole.

    Ili uključite opciju Dodirnite automatsku ekspoziciju da biste jednim dodirom mogli momentalno da posvetlite ili zatamnite objekat. Pogledajte Brzo podešavanje ekspozicije vaših fotografija.

  5. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite .
Savet: U podešavanjima režima fotografije, dodirnite Opcije kamere, a zatim uključite opciju Automatsko snimanje objekta da biste kameru podesili za automatsko snimanje kada se vaš objekat osmehne.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?