HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Snimanje panoramskih selfija

Sa režimom Selfi panorama možete da pozovete više ljudi da sa vama snimi selfi.
Važno: Neke funkcije kamere nisu dostupne kada ste u režimu Selfi panorama, kao što je funkcija približavanja.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Prebacite se na režim Selfi panorama. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
 3. Dodirnite za otvaranje menija.
 4. Uverite se da je opcija odabrana.
 5. Telefon držite u nivou lica u uspravnom položaju.
 6. Ako ste spremni da napravite centralnu fotografiju, dodirnite .
 7. Mirno držite telefon i postepeno okrećite ulevo ili udesno po osi telefona dok ne vidite da se pomera beli okvir za snimanje prema bočnom panelu maske za panoramu.

  Okvir za snimanje će dobiti zelenu boju i čućete zvuk okidača prilikom fotografisanja.

 8. Zatim postepeno okrećite u suprotnu stranu dok ne vidite da se beli okvir za snimanje pomeri na drugu stranu maske za panoramu.

  Okvir za snimanje će dobiti zelenu boju i čućete zvuk okidača prilikom fotografisanja.

Kamera spaja sve kadrove u jednu fotografiju.
Savet: Za najbolje rezultate precizno pratite ravnu i linearnu putanju okvira za snimanje preko maske za panoramu. Pokušajte da ne naginjete telefon nagore ili nadole niti da pomerate okvir za snimanje sa njegove putanje.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?