HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Strimovanje muzike na AirPlay zvučnicima ili Apple TV-u

Pre nego što počnete, pobrinite se da je vaš uređaj povezan sa Wi‍-Fi mrežom. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz svoje AirPlay zvučnike ili Apple TV za više informacija.
  1. Nakon što povežete svoje AirPlay zvučnike ili Apple TV sa vašom Wi‍-Fi mrežom, otvorite aplikaciju za muziku na svom telefonu.
  2. Koristeći tri prsta povucite po ekranu prema gore.

    Vaš telefon Wi‍-Fi automatski uključuje i skenira uređaje povezane sa Vašom Wi‍-Fi mrežom. Videćete listu dostupnih uređaja.

  3. Dodirnite urežaj sa kojim se želite povezati.
  4. U korišćenoj aplikaciji za muziku, pokrenite reprodukciju muzike. Čućete muziku sa uređaja koje ste odabrali.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?