HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Memorijska kartica

Memorijsku karticu upotrebljavajte za čuvanje fotografija, video-zapisa i muzike. Kada treba da oslobodite prostor na svom uređaju, ukoliko aplikacija nudi mogućnost skladištenja na memorijskoj kartici, možete je sačuvati na njoj.
Napomena: Memorijska kartica je dodatna oprema i prodaje se zasebno.

Ubacivanje microSD kartice

 1. Držite telefon licem nagore.
 2. Ubacite vrh alata za izbacivanje ležišta koji ste dobili uz telefon (ili malu savijenu ukosnicu) u rupu za izbacivanje kartice.
 3. Gurnite vrh do kraja rupe dok se ležište ne izbaci, a zatim izvucite ležište napolje.

  Dupli SIM model: SIM 2 i SD su označeni na istom držaču u ležištu. Uklonite drugu nano SIM karticu kada želite da koristite microSD karticu. Obe kartice mogu biti umetnute u isto vreme.

 4. Stavite svoju microSD karticu—sa zlatnim kontaktima okrenutim nadole i uzanom stranom okrenutom ka unutrašnjosti—u SD držač u ležištu.
 5. Prilikom vraćanja ležišta, pobrinite se da bude okrenuto nagore tako da nano SIM i microSD kartica ne bi ispale. Držite ležište sa spoljnim držačem kartice između prstiju, a zatim mirno ubacite ležište do kraja u slot.
 6. Pritisnite poklopac koji je pričvršćen za ležište da biste ga čvrsto zatvorili.

Ako je ovo prvi put da ubacujete microSD karticu, od Vas će biti zatraženo da je podesite.

Odvajanje memorijske kartice

Pre nego što izvadite memorijsku karticu iz svog HTC U Ultra, dok on još uvek radi, odvojte je, kako biste izbegli oštećivanje datoteka na memorijskoj kartici.
Važno: Ako svoju memorijsku karticu koristite kao internu memoriju i postoje aplikacije koje su premeštene na karticu, nećete moći da otvorite te aplikacije nakon odvajanja kartice.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Memorija.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
  • Ukoliko se memorijska kartica pojavi pod Prenosiva memorija, dodirnite pored naziva kartice, a zatim dodirnite Izbaci.
  • Ukoliko se memorijska kartica pojavi pod Interna memorija, dodirnite naziv memorijske kartice, a zatim dodirnite > Izbaci.

Izbacivanje microSD kartice

Važno: Uverite se da ste odvojili svoju microSD karticu pre nego što je izvadite. Pogledajte Odvajanje memorijske kartice.
 1. Držite telefon licem nagore.
 2. Ubacite vrh alata za izbacivanje ležišta koji ste dobili uz telefon (ili malu savijenu ukosnicu) u rupu za izbacivanje kartice.
 3. Gurnite vrh do kraja rupe dok se ležište ne izbaci.
 4. Izvucite ležište i izvadite microSD karticu.

Nakon vađenja microSD kartice, uverite se da ste ubacili prazno ležište nazad u otvor.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?