HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Brzo biranje

Upotrebljavajte Brzo biranje za upućivanje poziva jednim dodirom.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu telefona da otvorite aplikaciju Telefon.
  2. Dodirnite > Brzo biranje > . Možete, takođe, pritisnuti i držati nedodeljeni taster na tastaturi, a zatim dodirnuti Da.
  3. Izaberite kontakt sa liste.
  4. Na ekranu Brzog biranja odaberite telefonski broj željenog kontakta i taster koji mu želite dodeliti.
  5. Dodirnite Sačuvaj.
Za upotrebu Brzog biranja, pritisnite i držite željeni broj za brzo biranje. Ako koristite model telefona sa dve SIM kartice, dodirnite taster za pozivanje koji odgovara kartici koju želite da koristite.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?