HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje HTC Connect za deljenje zapisa

Pre nego što počnete, pobrinite se da ste povezali zvučnike, TV ili dodatke sa Wi‍-Fi mrežom. Pogledajte njegovu dokumentaciju za više informacija o podešavanju.
  1. Otvorite i reprodukujte bilo koji muzički ili drugi medijski sadržaj koji želite podeliti sa vašeg telefona.
  2. Koristeći tri prsta povucite po ekranu prema gore.
    Slika ilustruje način aktiviranja aplikacije HTC Connect.
  3. Odaberite uređaj sa kojim se želite povezati.
    Slika prikazuje poruku na HTC Connect ekranu.
  4. Kada se povežete, koristite svoj telefon kako biste upravljali jačinom zvuka, pauzirali ili nastavili reprodukciju, i još mnogo toga.
  5. Kako biste zaustavili bežično deljenje medija i odvojili se od uređaja, sa tri prsta povucite po ekranu prema dole.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?