HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje NFC-a

Sa ugrađenom opcijom NFC (komunikacije u bliskom polju) kod HTC U Ultra uređaja, brzo i lako možete da podelite sadržaj sa drugim mobilnim uređajem koji ima omogućenu NFC opciju.
Napomena: Dostupnost NFC-a varira u zavisnosti od modela telefona, regiona i zemlje.
Bežično prenesite Internet stranice, fotografije, informacije o kontaktima i još mnogo toga tako što ćete HTC U Ultra i drugi uređaj držati zadnjim stranama jedan prema drugom.
Image illustrating sharing via NFC.

NFC možete da koristite i za beskontaktno plaćanje. Dostupnost NFC plaćanja zavisi od toga kada će vaš mobilni operater pokrenuti ovu uslugu. Za više detalja, kontaktirajte sa svojim mobilnim operaterom.

Uključivanje i isključivanje NFC-a

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite Više, a zatim dodirnite prekidač NFC Uklj./Isklj. da biste ga uključili i isključili.

Bežični prenos sadržaja

Važno: Pobrinite se da su oba uređaja otključana i da im je uključena NFC opcija. Ako drugi uređaj ima opciju Android Beam, pobrinite se da takođe bude uključena.
  1. Dok pregledate sadržaj koji želite da delite, okrenite poleđine HTC U Ultra uređaja i drugog telefona jednu prema drugoj.

    Pobrinite se da NFC oblast (zasenčeni deo) HTC U Ultra uređaja i NFC oblast drugog telefona budu u blizini. Pokušajte sa manjim pomeranjem telefona dok se ne supostavi veza.

  2. Kada HTC U Ultra vibrira, dodirnite ekran da biste sadržaj poslali na drugi uređaj.
Deljeni sadržaj se pojavljuje na drugom ekranu. Za neke stavke koje ste podelili (kao što su informacije o kontaktu), na prijemnom uređaju će se pojaviti dodatna uputstva o tome kako da ih sačuvate.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?