HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Prva podešavanja HTC U Ultra telefona

Kada prvi put uključite HTC U Ultra - ili nakon što obavite fabričko resetovanje, potrebno je da zadate podešavanja.
Savet: Možete uključiti opciju TalkBack kako biste upravljali svojim uređajem govorom pre odabira jezika. Pritisnite i držite dva prsta na ekranu dok ne začujete obaveštenje da je uključeno stanje dostupnosti.
Postupajte prema uputstvima na ekranu kako biste odabrali vrstu povezivanja na Internet, prijavili se naGoogle nalog, zadali sigurnosna podešavanja svog HTC U Ultra i drugo.
Koristite Android Uslugu kreiranja rezervne kopije ako ste je koristili na svom starom telefonu. Na ekranu koji vas pita sa kog uređaja želite da obnovite, dodirnite naziv modela starog telefona. Dodirnite da biste izabrali tip stavki koje želite da obnovite, a zatim dodirnite Obnovi za nastavak.

U suprotnom, dodirnite Ne obnavljaj.

Ako imate sadržaj, kao što su multimedijalne datoteke i podaci, kojи morate da prenesete sa starog telefona, pogledajte Načini prenosa sadržaja sa vašeg prethodnog telefona.
Napomena: Neke funkcije koje se povezuju na Internet, kao što su službe prema mestu gde se nalazite ili automatsko sinhronizovanje onlajn naloga, mogu prouzrokovati dodatne troškove za prenos podataka. Kako biste izbegli nekontrolisani promet podataka, isključite navedene funkcije u Podešavanjima. Za više informacija o uslugama određivanja lokacije, pogledajte Uključivanje i isključivanje usluga lokacije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?