HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Postavljanje Pametnog zaključavanja

Koristite Pametno zaključavanje kao alternativan način za otključavanje telefona, u slučaju da zaboravite svoju lozinku, PIN ili šemu. Podesite Pametno zaključavanje da biste otključili svoj telefon kada telefon prepoznaje vaše lice ili glas.

Takođe možete da ga podesite da telefon drži otključanim u određenim situacijama, na primer kada je telefon uz vas a vi se nalazite na pouzdanoj lokaciji.

 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Bezbednost.
 2. Dodirnite Zaključavanje ekrana, a zatim odaberite i postavite zaključavanje ekrana.

  Ovo će biti vaš alternativni metod za zaključavanje ekrana.

 3. Na ekranu Bezbednost, dodirnite stavku Pametno zaključavanje.
 4. Potvrdite zaključavanje ekrana.
 5. Odaberite da li ćete telefon otključavati preko prepoznavanja glasa ili lice ili ćete držati telefon otključan kada je:
  • Nosite telefon
  • Na pouzdanoj lokaciji, kao što je vaša kućna Wi‍-Fi mreža
  • Telefon je povezan sa pouzdanim uređajem, kao što je vaš Bluetooth uređaj
 6. Pratite uputstva na ekranu, a zatim dodirnite da biste se vratili na ekran Bezbednost.
 7. Dodirnite ekran Bezbednost, dodirnite > Automatsko zaključavanje telefona, a zatim postavite vreme do zaključavanja ekrana.
Da bi Pametno zaključavanje učinili još pouzdanijim i sigurnijim kada se koristi prepoznavanje lice, možete uvežbati svoj HTC U Ultra uređaj da prepoznaje Vaše lice u različitim situacijama, npr. kad nosite naočare ili imate bradu.

Dodirnite Pametno zaključavanje, potvrdite zaključavanje ekrana i dodirnite Lice kojem verujem > Poboljšanje određivanja lica. Pratite uputstva na ekranu.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?