HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Podešavanje HTC Sense Companion

Kada prvi put podešavate HTC Sense Companion, prijavite se na vaš HTC nalog tako da HTC Sense Companion može da se poveže sa svim HTC aplikacijama i uslugama. Ovo vam omogućava da dobijete bolje preporuke i informacije prilagođene vašim potrebama.
  1. Na početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite HTC Sense Companion.
  2. Dodirnite Nastavi.
  3. Kada se od vas zatraži da izaberete dozvole, izaberite sve opcije da biste dobili bolje preporuke, a zatim dodirnite Dalje.
  4. Dodirnite Prijavi se ili Da za povezivanje HTC Sense Companion sa vašim HTC nalogom.
  5. Kada sve podesite, dodirnite Nastavi.
Savet: Za promenu HTC Sense Companion podešavanja, ponovo otvorite aplikaciju, a zatim dodirnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?