HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Podešavanja sekundarnog prikaza

Izaberite kada se uključuje sekundarni prikaz i kojim funkcijama se može pristupiti na njemu.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
 2. Dodirnite Sekundarni prikaz.
 3. U meniju Podešavanja, izaberite kada se uključuje sekundarni prikaz dodirivanjem prekidača za Uklj./Isklj. pored opcije.

  Takođe uradite sledeće:

  • Dodirnite opciju Activiraj kada je glavni prikaz uključen da biste izabrali tipove sadržaja koji će se prikazivati na sekundarnom prikazu kada je glavni prikaz uključen.
  • Dodirnite opciju Activiraj kada je glavni prikaz isključen da biste izabrali tipove sadržaja koji će se prikazivati na sekundarnom prikazu kada je glavni prikaz isključen.
  Savet: Kada birate stavke koje će se prikazivati, možete da promenite redosled prikazivanja na sekundarnom prikazu prevlačenjem stavke na željenu poziciju.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?