HTC U Ultra‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Pretraživanje e-mail poruka

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pošta.
  2. Dodirnite Pretraži.
  3. Ako želite da bliže odredite svoju pretragu, dodirnite , proverite opcije pretrage, a zatim dodirnite U redu.
  4. U traci za pretraživanje unesite reči za pretraživanje.
  5. Dodirnite rezultat kako biste otvorili e-mail poruku.

Traženje e-mail poruka kontakta

Sećate se pošiljaoca, ali ne možete pronaći određenu e-mail poruku koju ste od njega primili?
  1. Pređite na e-mail nalog koji želite upotrebiti.
  2. Dodirnite i držite e-mail poruku kontakta.
  3. Dodirnite Prikaži sve poruke pošiljaoca. Prikazaće Vam se sve poruke koje ste primili od navedenog kontakta.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?