HTC U Ultra‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Preporuke za restorane

Ne znate šta biste jeli? Pomoću HTC BlinkFeed možete dobiti preporuke za restorane u blizini.
Važno: Pobrinite se da ste dodali personalizovani sadržaj na HTC BlinkFeedu. Pogledajte Načini dodavanja sadržaja na HTC BlinkFeed.
 1. Na HTC BlinkFeedu proklizite udesno za otvaranje menija.
 2. Dodirnite Dodaj izvore i pobrinite se da su Preporuke za obroke izabrane. Ukoliko se to od vas zatraži, vidžetuHTC Sense Home dajte dozvolu da pristupi vašoj lokaciji i podacima za ličnu upotrebu.

Da biste dobijali preporuke restorana, morate aktivno i svakodnevno koristiti HTC BlinkFeed. Preporuke restorana prikazaće se kao ikona na HTC BlinkFeedu i mogu se takođe prikazati na Vašem zaključanom ekranu.

Pregled preporuka restorana

Pregledajte fotografije restorana, pronađite put do restorana i više.
 1. Kad vidite ikonu sa preporukom restorana, dodirnite je kako biste videli više informacija.
 2. Možete:
  • Dodirnuti ikonu fotografije ili Pregledaj fotografijes kako biste pregledali fotografije restorana.
  • Dodirnite ikonu mape ili adresu da biste videli lokaciju i dobili uputstva da dođete do restorana.
  • Ako vidite broj telefona, dodirnite ga da biste nazvali restoran.
  • Ako je dostupno, dodirnite tačke na dnu ili prevucite ulevo da biste videli više opcija.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?