HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Preporuke za restorane

Ne znate šta biste jeli? Pomoću HTC BlinkFeed možete dobiti preporuke za restorane u blizini.
Važno: Pobrinite se da ste dodali personalizovani sadržaj na HTC BlinkFeedu. Pogledajte Načini dodavanja sadržaja na HTC BlinkFeed.
 1. Na HTC BlinkFeedu proklizite udesno za otvaranje menija.
 2. Dodirnite Dodaj izvore i pobrinite se da su Preporuke za obroke izabrane. Ukoliko se to od vas zatraži, vidžetuHTC Sense Home dajte dozvolu da pristupi vašoj lokaciji i podacima za ličnu upotrebu.

Da biste dobijali preporuke restorana, morate aktivno i svakodnevno koristiti HTC BlinkFeed. Preporuke restorana prikazaće se kao ikona na HTC BlinkFeedu i mogu se takođe prikazati na Vašem zaključanom ekranu.

Pregled preporuka restorana

Pregledajte fotografije restorana, pronađite put do restorana i više.
 1. Kad vidite ikonu sa preporukom restorana, dodirnite je kako biste videli više informacija.
 2. Možete:
  • Dodirnuti ikonu fotografije ili Pregledaj fotografijes kako biste pregledali fotografije restorana.
  • Dodirnite ikonu mape ili adresu da biste videli lokaciju i dobili uputstva da dođete do restorana.
  • Ako vidite broj telefona, dodirnite ga da biste nazvali restoran.
  • Ako je dostupno, dodirnite tačke na dnu ili prevucite ulevo da biste videli više opcija.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?