HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje stanja štednje energije

Režim štednje električne energije pomaže u povećanju radnog veka baterije. Smanjuje se upotreba nekih funkcija telefona koje crpe energiju, poput usluga lokacije i mobilnog prenosa podataka.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite stavku Napajanje.
  3. Dodirnite opciju Ušteda energije Uklj./Isklj., kako biste uključili ili isključili stanje štednje energije.

    Da biste podesili kada da se uključi ovaj režim, dodirnite Štednja električne energije, izaberite opciju Automatskog uključivanja uštede električne energije, a zatim izaberite nivo električne energije baterije.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?