HTC U Ultra‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Korišćenje stanja štednje energije

Režim štednje električne energije pomaže u povećanju radnog veka baterije. Smanjuje se upotreba nekih funkcija telefona koje crpe energiju, poput usluga lokacije i mobilnog prenosa podataka.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite stavku Napajanje.
  3. Dodirnite opciju Ušteda energije Uklj./Isklj., kako biste uključili ili isključili stanje štednje energije.

    Da biste podesili kada da se uključi ovaj režim, dodirnite Štednja električne energije, izaberite opciju Automatskog uključivanja uštede električne energije, a zatim izaberite nivo električne energije baterije.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?