HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Optimizacija aplikacija koje rade u prednjem planu

Kada omogućite aplikaciju na listi Optimizacija aplikacija u prvom planu, Vaš telefon automatski optimizuje resurse sistema dok ga koristite. Ovo će pomoćiti da produžite trajanje baterije Vašeg telefona.
Napomena: Ova opcija možda nije dostupna na svim telefonima.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Boost+.
  2. Dodirnite Optimizacija aplikacija u prvom planu.
  3. Na ekranu Optimizacija aplikacija u prvom planu, dodirnite prekidač Uklj./Isk. pored aplikacije koju želite da uključite.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?