HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Noćni režim

Omogućavanje Noćnog režima uveče pomera boje prikaza od plavih ka toplijim bojama da bi se smanjilo naprezanje oka.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Ekran i pokreti ili Ekran, pokreti i tasteri.
  2. Dodirnite opciju Noćni režim, a zatim dodirnite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste je uključili.
  3. Povucite klizač da biste podesili temperaturu boje. Povlačenjem klizača na Toplije filtriraće se više plave svetlosti.
  4. Dodirnite opciju Automatski omogući Noćni režim da biste podesili raspored kada će Noćni režim biti uključen.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?