HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Istovremeno obavljanje više zadataka

Rad sa dve aplikacije u isto vreme

Važno: Neke aplikacije možda ne podržavaju ovu funkciju.
  1. Otvorite prvo željenu aplikaciju, a zatim pritisnite i zadržite . Na ekranu će se pojaviti razdelnik ekrana.
  2. Uradite nešto od sledećeg:
    • Ako se aplikacija koju želite da koristite nalazi na listi skorašnjih aplikacija, dodirnite je da biste je učinili drugom aktivnom aplikacijom.
    • Pritisnite dugme POČETAK, a zatim otvorite aplikaciju koju želite da koristite kao drugu aktivnu aplikaciju.
Da biste isključili prikaz podeljenog ekrana, prevucite ručicu razdelnika ekrana do ivice ekrana. Ili pritisnite i zadržite .

Prelaz između nedavno otvorenih aplikacija

Ako koristite različite aplikacije na svom telefonu, lako možete prelaziti između aplikacija koje ste nedavno otvarali.

Dodirnite za pregled nedavno otvorenih aplikacija.
  • Da biste se vratiti na aplikaciju, prelistajte kartice kako biste je pronašli i dodirnite je.
  • Ako želite ukloniti aplikaciju, povucite je ulevo ili udesno.
  • Ako želite da uklonite sve aplikacije, dodirnite Obriši sve.
Ili pritisnite dva puta da biste brzo prelazili između dve najskorije korišćene aplikacije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?