HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Premeštanje poruka u sigurno sanduče

Možete premestiti privatne poruke u sigurno sanduče. Od Vas će biti zatražen unos lozinke kako biste pregledali navedene poruke.
Važno:
  • Sigurno sanduče ne šifrira poruke.
  • Poruke sačuvane na nano SIM kartici ne mogu biti premeštene u sigurno sanduče.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
  2. Dodirnite kontakt (ili telefonski broj) za prikaz razmene poruka sa navedenim kontaktom.
  3. Dodirnite > Premesti u sigurno sanduče.
  4. Odaberite poruku, a zatim dodirnite Premesti.
Savet: Za premeštanje svih poruka nekog kontakta, na ekranu Poruke dodirnite i držite oznaku kontakta i dodirnite Premesti u sigurno sanduče.
  • Za čitanje poruka u sigurnom sandučetu, na ekranu Poruke dodirnite > Osiguraj. Ako je to Vaše prvo korišćenje sigurnog sandučeta, postavite lozinku.
  • Za uklanjanje poruka ili kontakata iz sigurnog sandučeta, pritisnite i držite kontakt (ili telefonski broj), a zatim dodirnite Premesti u glavno sanduče.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?