HTC U Ultra‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Premeštanje aplikacija između memorije telefona i memorijske kartice

Ako ste podesili memorijsku karticu kao internu memoriju, možete premestiti aplikacije treće strane koje ste instalirali na memorijskoj kartici, kao i njihove podatke, kao što su fotografije, mediji i preuzete datoteke, kako bi se oslobodio prostor za memoriju telefona.

Ukoliko više ne želite da koristite Vašu memorijsku karticu kao internu memoriju, uverite se da su sve aplikacije i podaci sa kartice premešteni nazad u memoriju telefona.

  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Memorija.
  2. Dodirnite naziv Vaše memorijske kartice ukoliko premeštate podatke iz memorije telefona na karticu ili dodirnite Memorija telefona ukoliko vraćate podatke sa memorijske kartice u memoriju telefona.
  3. Dodirnite > Premeštanje podataka.
  4. Dodirnite Premesti.
Napomena:
  • Snimci ekrana će takođe biti premešteni.
  • Kada snimate nove fotografije ili video-zapise, snimate nove snimke ekrana ili preuzimate nove datoteke nakon premeštanja, to će biti sačuvano na novoj memorijskoj lokaciji.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?