HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Spajanje kontaktnih informacija

Uklonite duple unose tako što ćete spojiti kontaktne informacije iz raznih izvora, kao što su nalozi društvenih mreža, u jedan zapis.

Prihvatanje predloga spajanja kontakata

Ako HTC U Ultra pronađe kontakte koji se mogu spojiti, kada otvorite aplikaciju Ljudi, prikazaće se obaveštenje o spajanju.

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ljudi.
 2. Na kartici Ljudi, dodirnite obaveštenje o Predlogu spajanja kontakata ako je dostupno. Videćete listu predloženih kontakata za spajanje.
 3. Dodirnite pored kontakta koji želite spojiti. U suprotnom, dodirnite za odbacivanje predloga spajanja.
Savet: Ako ne želite da se prikazuju predlozi spajanja kontakata, na kartici Ljudi, dodirnite > Podešavanja. Zatim, odštiklirajte opciju Predlaži spajanje kontakata.

Ručno spajanje kontaktnih informacija

 1. Na kartici Ljudi dodirnite ime kontakta koji želite spojiti (ne ikonu ili fotografiju).
 2. Dodirnite > Spoj.
 3. Možete:
  • Pod Predloži veze, povezati kontakt sa nalogom.
  • Pod Dodaj kontakt, dodirnuti jednu od mogućnosti za povezivanje sa drugim kontaktom.

Prekid veze

 1. Na kartici Ljudi dodirnite ime kontakta čiju vezu želite prekinuti (ne ikonu ili fotografiju).
 2. Dodirnite > Spoj.
 3. U odeljku Povezani kontakti, dodirnite pored naloga radi prekida veze.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?