HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Upravljanje vašim nano SIM karticama pomoću Upravljača dvostrukom mrežom

Napomena: Podrška za dve SIM kartice varira u zavisnosti od modela telefona, regiona i zemlje.
Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Upravljač dvostrukom mrežom. Možete uključiti ili isključiti bilo koji slot, promeniti im imena i više.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?