HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Upravljanje korišćenjem podataka

Ako imate ograničen plan prenosa podataka, važno je pratiti aktivnosti i aplikacije koje uobičajeno šalju i primaju podatke, kao što je pretraživanje Interneta, sinhronizovanje onlajn naloga i slanje e-mail poruka ili deljenja ažuriranja statusa.

Ovde je nekoliko primera:

 • Streaming Internet video-zapisa i muzike
 • Igranje onlajn igara
 • Preuzimanje aplikacija, karata i datoteka
 • Osvežavanje aplikacija radi ažuriranja informacija i novosti
 • Slanje i sigurnosno kopiranje Vaših datoteka na onlajn nalog za skladištenje
 • Korišćenje HTC U Ultra kao Wi‍-Fi hotspota
 • Deljenje Vaše mobilne veze prenosa podataka putem USB teteringa

Ako želite da smanjite upotrebu prenosa podataka, povežite se sa Wi‍-Fi mrežom kad god je moguće i smanjite učestalost sinhronizovanja onlajn naloga i e-maila.

Čuvanje podataka

Čuvanje podataka vam pomaže da ograničite troškove za mobilne podatke ograničavanjem korišćenja podataka u pozadini. Takođe možete podesiti da Čuvanje podataka ignoriše aplikacije koje uvek imaju pristup vezi za prenos podataka, kao što je vaša aplikacija e-pošte.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
 2. Pod opcijom Bežične veze i mreže, dodirnite Više > Korišćenja podataka.
 3. Dodirnite Čuvanje podataka, a zatim dodirnite prekidač Uklj./Isklj. da biste ga uključili ili isključili.
 4. Dodirnite Neograničen pristup podacima, a zatim dodirnite prekidač Uklj./Isklj. pored tih aplikacija za koje želite da još uvek imaju pristup podacima čak i kada je Čuvanje podataka uključeno.

Uključivanje i isključivanje prenosa podataka u romingu

Povežite se sa pristupnim mrežama Vašeg mobilnog operatera i pristupite prenosu podataka svog mobilnog operatera i kada ste izvan oblasti pokrića njegovim signalom.

Upozorenje: Korišćenje usluga prenosa podataka u romingu može biti skupo. Obratite se svom mobilnom operateru za više informacija o prenosu podataka u romingu.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
 2. Dodirnite Veza podataka.
 3. Odaberite ili uklonite opciju Rominga podataka.

Praćenje potrošnje prenosa podataka

Pratite svoju potrošnju prenosa podataka kako biste sprečili premašivanje svog dozvoljenog prometa prenosa podataka.
Napomena: Potrošnja podataka koju meri Vaš HTC U Ultra može se razlikovati i biti manja od Vaše stvarne potrošnje.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
 2. Pod opcijom Bežične veze i mreže, dodirnite Više > Korišćenja podataka.

  Na vrhu ćete videti traku koja prikazuje korišćenje podataka do tog datuma i ciklus korišćenja podataka, obaveštenje, upozorenje i ograničenje, ukoliko je podešeno.

 3. Kod modela telefona sa dve SIM kartice, dodirnite da biste odabrali slot za karticu.
 4. Kada su mobilni podaci uključeni, dodirnite Korišćenje mobilnih podataka > .
 5. Dodirnite Resetovanje ciklusa potrošnje podataka, a zatim postavite dan u mesecu kada će se navedeni ciklus potrošnje resetovati. Navedeni dan je obično prvi dan Vašeg ciklusa računa.
 6. Dodirnite Upozorenje na podatke i unesite količinu korišćenja podataka pri kojoj ćete biti obavešteni pre nego što dostignete mesečno ograničenje potrošnje podataka. Dodirnite za promenu jedinice.
 7. Uključite Podesi ograničenje podataka da biste automatski onemogućili vezu za prenos podataka kada dostignete podešeno ograničenje.
 8. Dodirnite Ograničenje podataka i unesite podešeno korišćenje podataka pri kome će veza za prenos podataka biti automatski onemogućena. Dodirnite za promenu jedinice.

Pregled podatakovne potrošnje aplikacija

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
 2. Pod opcijom Bežične veze i mreže, dodirnite Više > Korišćenja podataka.
 3. Kod modela telefona sa dve SIM kartice, dodirnite da biste odabrali slot za karticu.
 4. Dodirnite Korišćenje mobilnih podataka.
 5. Prevucite početne i krajnje vertikalne oznake za prikaz korišćenja specifičnog trajanja tokom vašeg ciklusa korišćenja.
 6. Listajte prema dole kako biste videli listu aplikacija i informacije o njihovoj potrošnji prenosa podataka.
 7. Za više informacija, dodirnite željenu aplikaciju.
Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?