HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Upravljanje aplikacijama koje rade u pozadini

Možete podesiti aplikaciju Boost+ tako da automatski zaustavi nekorišćene aplikacije koje rade u pozadini. Ovo će pomoći u uštedi baterije.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Boost+.
  2. Dodirnite Optimizacija aplikacija u pozadini.
  3. Pobrinite se da prekidač za Uklj./Isklj. opcije Optimizacija aplikacija u pozadini bude uključen.

    Boost+ navodi nekorišćene aplikacije koje rade u pozadini.

  4. Dodirnite aplikaciju pod Automatsko zaustavljanje da biste izabrali da li uvek treba zaustaviti pokretanje aplikacije, zaustaviti kada aplikacija ne radi određeni vremenski period ili uvek dozvoliti da aplikacija radi u pozadini.

    Da biste automatski zaustavili aplikaciju nakon perioda neaktivnosti, dodirnite Dugme za više opcija > Zakaži automatsko zaustavljanje, a zatim izaberite period nekorišćenja aplikacije pre nego što se automatski zaustavi.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?