HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Instaliranje ažuriranja softvera

Ako je HTC U Ultra povezan sa Internetom i ima ažuriranja softvera na raspolaganju, u statusnoj traci će se prikazati ikona obaveštenja o ažuriranju.
  1. Otvorite Panel sa obaveštenjima, pa dodirnite Obaveštenje o ažuriranju.
  2. Ako ne želite preuzimati ažuriranja putem svoje veze prenosa podataka, odaberite Ažuriraj samo putem Wi-Fi.
  3. Dodirnite Preuzmi.
  4. Nakon završetka preuzimanja, dodirnite Instaliraj odmah, a zatim dodirnite U redu.

Nakon ažuriranja, HTC U Ultra će se resetovati.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?