HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

HTC Sense Companion

HTC Sense Companion je lični saputnik koji uvek uči od vas i od onoga što radite svakog dana. Napravljen je da se razvija i da vas vremenom bolje upozna da bi vam pružao bolje i relevantnije predloge i informacije.

Za detalje, pogledajte Šta je HTC Sense Companion?.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?