HTC U Ultra‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Grupisanje aplikacija na panelu vidžeta i traci za lansiranje

  1. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugu aplikaciju kako biste napravili fasciklu.
  2. Dodirnite fasciklu da biste je otvorili.
  3. Dodirnite fasciklu u naslovnoj traci prozora, a zatim unesite naziv fascikle.
  4. Dodajte još aplikacija u fasciklu. Dodirnite , odaberite aplikacije, a zatim dodirnite Gotovo.
Takođe, možete dodati prečice podešavanja ili informacija u fasciklu. Prvo dodajte prečicu na ekranu vidžeta, a zatim je povucite do fascikle.

Uklanjanje stavki iz fascikle

  1. Na traci za lansiranje ili panelu vidžeta dodirnite fasciklu da biste je otvorili.
  2. Dodirnite i držite aplikaciju ili prečicu u fascikli, a zatim je povucite na .
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?