HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Režim rukavica

Uključite način rada sa rukavicama, tako da ekran na dodir preciznije reaguje kada nosite rukavice.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Ekran i pokreti ili Ekran, pokreti i tasteri.
  2. Odaberite opciju Način rada sa rukavicama.

    Kada je način rada sa rukavicama uključen, moći ćete da vidite gde ste dodirnuli ekran.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?