HTC U Ultra‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Pronalaženje tema

Teme koje ste preuzeli, obeležili ili kreirali mogu se pronaći u vašoj kolekciji tema.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na Početnom ekranu.
  2. Dodirnite opciju Tema.
  3. Dodirnite Prikaži fioku za navigaciju > Moje teme ili Moji dizajni.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?