HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Pronalaženje tema

Teme koje ste preuzeli, obeležili ili kreirali mogu se pronaći u vašoj kolekciji tema.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na Početnom ekranu.
  2. Dodirnite opciju Tema.
  3. Dodirnite Prikaži fioku za navigaciju > Moje teme ili Moji dizajni.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?