HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Ekstremni režim štednje električne energije

U vreme kada vam telefon nije mnogo potreban, uključite ekstremni režim štednje električne energije da bi vam baterija trajala duže. U ovom režimu, vreme pripravnosti može trajati duže nego obično i vi možete da koristite najosnovnije funkcije, kao sto su telefonski pozivi, razmena tekstualnih poruka i e-pošta.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite stavku Napajanje.
  3. Dodirnite opciju Ekstremna ušteda energije Uklj./Isklj., kako biste uključili ili isključili stanje ekstremne štednje energije.

    Ako želite da podesite kada automatski da uključite ovaj režim, dodirnite Ekstremni režim štednje električne energije izaberite opciju Automatsko uključivanje režima automatske uštede električne energije i izaberite nivo baterije.

Pod Više informacija dodirnite Saznajte više za detalje o tome kako Ekstremni režim štednje električne energije produžuje vek trajanja baterije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?