HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Unos teksta

Kada u nekoj aplikaciji dodirnete tekstualno polje, automatski će se prikazati tastatura.
 • Dodirnite tastere na tastaturi na ekranu za unos slova i brojeva, kao i interpunkcijskih znakova i simbola.
 • Dodirnite za umetanje velikog slova. Dodirnite taj taster dvaput za uključivanje opcije Caps Lock.
 • Pritisnite i držite tastere sa sivim znakovima pri vrhu ili pri dnu za unos brojeva, simbola ili akcentovanih slova. Sa nekim tasterima povezano je više znakova ili akcenata.
 • Dodirnite za prikazivanje tastera sa brojevima i simbolima. Izaberite da biste se vratili na glavnu tastaturu.
 • Dodirnite da biste odabrali neki od velikog broja emotikona.
 • Dodirnite da biste videli dodatne funkcije, opcije i podešavanja.Možete da menjate veličinu prostora za tastaturu, raspored i dizajn, možete da preuzmete rečnike i još mnogo toga.
 • Pritisnite za zatvaranje tastature na ekranu.

Unos teksta govorom

 1. Dodirnite deo u koji želite uneti tekst.
 2. Na tastaturi na ekranu pritisnite i držite .
 3. Kada se pojavi dugme za mikrofon i čujete „Pričaj sada​“‍, izgovorite reči koje želite napisati.
 4. Unesite znakove interpunkcije tako što ćete izgovoriti njihov naziv. Na primer, recite „zarez​“‍.

Omogućavanje opcija pametne tastature

Uključite napredne opcije tastature, kao što su predikcija teksta, automatska korekcija i druge, koje će vam pomoći da brže kucate.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
 2. Dodirnite stavku Jezik i tastatura.
 3. Dodirnite stavku Virtulena tastatura > TouchPal - HTC Sense verzija > Pametan unos.
 4. Izaberite opcije koje treba omogućiti.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?