HTC U Ultra‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Poboljšanje RAW fotografija

Nakon snimanja RAW fotografija, u aplikaciji Fotografije možete da poboljšate kontrast i detalje.
  1. Na početnom ekranu dodirnite , a zatim nađite i dodirnite Fotografije.
  2. Pronađite i dodirnite RAW fotografiju koju želite da poboljšate.

    RAW fotografije su označene ikonom na sličici.

  3. Dodirnite dugme Uredi fotografiju, a zatim dodirnite RAW Poboljšanje.
  4. Dodirnite za prebacivanje između fotografija pre i posle izmena.
  5. Dodirnite dugme Prihvati kada završite.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?