HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Omogućavanje snimanja zvuka visoke rezolucije

Želite da napravite snimke sa kristalno čistim zvukom?Snimite zvučne zapise sa zvukom visoke rezolucije.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Diktafon.
  2. Dodirnite > Podešavanja > Format kodiranja i odaberite Kvalitet visoke rezolucije (FLAC).
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?