HTC U Ultra‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Brisanje teme

Možete obrisati temu ako je više ne želite na svom telefonu.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na Početnom ekranu.
  2. Dodirnite opciju Tema.
  3. Dodirnite Prikaži fioku za navigaciju > Moje teme ili Moji dizajni.
  4. Pronađite i dodirnite stavku za brisanje.
  5. Dodirnite Dugme za više opcija > Ukloni.
Napomena: Ako se ta stavka trenutno koristi, i dalje će se primenjivati na vašem telefonu sve dok se ne primeni neka druga tema.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?