HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Brisanje teme

Možete obrisati temu ako je više ne želite na svom telefonu.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na Početnom ekranu.
  2. Dodirnite opciju Tema.
  3. Dodirnite Prikaži fioku za navigaciju > Moje teme ili Moji dizajni.
  4. Pronađite i dodirnite stavku za brisanje.
  5. Dodirnite Dugme za više opcija > Ukloni.
Napomena: Ako se ta stavka trenutno koristi, i dalje će se primenjivati na vašem telefonu sve dok se ne primeni neka druga tema.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?