HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Povezivanje Bluetooth slušalica

Možete slušati muziku pomoću Bluetooth A2DP stereo slušalica ili možete upućivati bežične pozive pomoću kompatibilne Bluetooth slušalice.
Važno: Pre povezivanja slušalica, morate ih postaviti u vidljivi režim, kako bi ih HTC U Ultra mogao pronaći. Pogledajte uputstva za upotrebu slušalica za pojedinosti.
 1. Uključite Bluetooth i proverite listu dostupnih uređaja.

  Pogledajte Uključivanje i isključivanje Bluetooth.

 2. Ako u prikazanoj listi nema Vaših slušalica, dodirnite Skeniranje uređaja za osvežavanje liste.
 3. Kada se naziv Vaših slušalica pojavi u odeljku Dostupni uređaji, dodirnite ga. HTC U Ultra automatski će se upariti sa slušalicama i status veze slušalica prikazaće se u odeljku Upareni uređaji.
 4. Ako od Vas bude zatražena šifra, unesite 0000 ili 1234, ili potražite šifru u uputstvu za upotrebu slušalica.
Kada su Bluetoothslušalice povezane sa Vašim uređajem, ikonica će se pojaviti u statusnoj traci.

Ponovno povezivanje Bluetooth slušalica

Uobičajeno je da je povezivanje slušalica vrlo jednostavno pomoću Bluetooth na HTC U Ultra.

Međutim, možda ćete ručno morati da povežete slušalice ako ste ih koristili sa nekim drugim Bluetooth uređajem.

 1. Uključite Bluetooth i proverite listu uparenih uređaja.

  Pogledajte Uključivanje i isključivanje Bluetooth.

 2. Dodirnite naziv slušalica pod opcijom Upareni uređaji.
 3. Ako od Vas bude zatražena šifra, unesite 0000 ili 1234, ili potražite šifru u uputstvu za upotrebu slušalica.

Ako i dalje ne možete spojiti slušalice, pratite uputstva Raskid uparivanja Bluetooth uređaja, a zatim pratite korake navedene u delu Povezivanje Bluetooth slušalica.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?