HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Odabir nano SIM kartice za povezivanje na 4G LTE mrežu

Kada imate dve nano SIM kartice umetnute u telefon, samo jedna kartica može da se poveže na 4G LTE mrežu. Druga kartica će se povezati na 3G/2G mrežu.

Možete da podesite koja kartica će se povezati na 4G LTE mrežu.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Upravljač dvostrukom mrežom.
  2. Dodirnite Prioritetna mreža za prenos podataka.
  3. Odaberite koja kartica će se povezati na 4G LTE mrežu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?