HTC U Ultra‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Menjanje zvuka obaveštenja

Važno: Uverite se da je zvuk uključen.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Zvuk i obaveštenja.
  2. Dodirnite Zvuk obaveštenja, a zatim izaberite neki sa liste.
  3. Kada ste završili sa biranjem tona zvona, dodirnite Primeni.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?