HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Menjanje zvuka obaveštenja

Važno: Uverite se da je zvuk uključen.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Zvuk i obaveštenja.
  2. Dodirnite Zvuk obaveštenja, a zatim izaberite neki sa liste.
  3. Kada ste završili sa biranjem tona zvona, dodirnite Primeni.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?