HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Menjanje brzine reprodukcije usporenog video-zapisa

Podesite brzinu reprodukcije izabranog dela usporenog video-zapisa.
Važno: Možete menjati brzinu puštanja onih video-zapisa koje ste snimili koristeći opciju usporenog snimka u aplikaciji Kamera.
  1. Na početnom ekranu dodirnite , a zatim nađite i dodirnite Fotografije.
  2. Pronađite i dodirnite sličicu usporenog video-zapisa da biste ga prikazali na celom ekranu.

    Usporeni video-zapisi su označeni ikonom na sličici.

  3. Dodirnite bilo gde na ekranu kako biste videli kontrole na ekranu.
  4. Uokvirite deo koji želite usporiti tako što ćete pomerati klizače ulevo i udesno.
  5. Dodirnite dugme Reprodukuj video zapis da biste videli rezultat.

    Tokom pregledavanja možete i dalje podešavati brzinu reprodukcije.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?