HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Ekran kamere

Snimajte odlične fotografije i video-zapise kamerom.
Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera. Videćete način rada Fotografija, koji je fabrički način snimanja.
Prebacivanje između načina rada blica.
Otvorite klizni meni da biste izabrali način snimanja i izaberite podešavanja kamere.
Prebacivanje između foto HDR režima.
Prebacite se sa prednje na glavnu kameru.
Prelazite između Video i Foto režima.
Snimite fotografiju.
Pregledajte poslednju fotografiju ili video-zapis koji ste snimili.
Savet:
Dvaput pritisnite dugme NAPAJANJE dok je telefon u režimu mirovanja da biste odmah otvorili aplikaciju Kamera. Pobrinite se da opcija Pritisni dugme za nap. 2 puta za kameru izabrana u meniju Podešavanja > Prikaz, pokreti i tasteri.

Zumiranje

Pre kreiranja redovne slike ili video-zapisa, klizite prstom u traci za približavanje ili udaljavanje objekata. Možete slobodno približavati ili udaljavati tokom snimanja.

Uključivanje i isključivanje blica

Dodirnite taster blica kako biste izabrali njegovo podešavanje.

Kada koristite ili , kamera će inteligentno postaviti najbolje svetlo blica za Vašu fotografiju.

U režimu Selfi fotografije takođe možete da dodirnete ikonu blica da biste uključili ili isključili blic ekrana.

Korišćenje dugmadi za jačinu zvuka za snimanje

U aplikaciji Kamera možete postaviti tastere za JAČINA ZVUKA da funkcionišu kao tasteri za približavanje i udaljavanje.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Dodirnite za otvaranje menija.
  3. Dodirnite Podešavanja > Opcije tastera za jačinu zvuka.
  4. Odaberite kako želite koristiti tastere za jačinu zvuka dok koristite aplikaciju Kamera.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?