HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat donosi nove funkcije koje će rad sa aplikacijama i podešavanjima učiniti još praktičnijim.

Lako istovremeno obavljanje više zadataka

Pored okretanja aktivnih aplikacija, postoje brži načini korišćenja dugmeta NEDAVNE APLIKACIJE za prebacivanje između aplikacija.

  • Da li želite da gledate video-zapis dok četujete? Koristite prikaz podeljenog ekrana da biste dve aktivne aplikacije prikazali jednu pored druge.
  • Dvaput dodirnite da biste se brzo prebacili na prethodnu aplikaciju.

Za više informacija, pogledajte Istovremeno obavljanje više zadataka.

Poboljšana obaveštenja

Pogledajte dolazne informacije obaveštenja bez otvaranja aplikacije. Ako ste primili novu poruku, možete direktno da pošaljete odgovor iz tog obaveštenja. Pogledajte Panel sa obaveštenjima.

Poboljšana podešavanja

  • Ograničite količinu mobilnih podataka koje koristi vaš telefon. Kada uključite Štednju podataka, aplikacije u pozadini neće moći da koriste vezu za prenos podataka, osim ako ste za ove aplikacije podesili da pristupaju mobilnim podacima. Pogledajte Čuvanje podataka.
  • Koristite traku za brza podešavanja da biste uključivali i isključivali Wi‍-Fi i druga brza podešavanja. Pogledajte Korišćenje Brzih podešavanja.
  • Nema više vraćanja na glavna podešavanja ekran po ekran. Postoji klizni meni koji možete da otvorite bilo kada da biste direktno pristupili glavnim podešavanjima. Pogledajte Upoznavanje sa Vašim podešavanjima.
  • Na vrhu ekrana Podešavanja ćete videti predloge o tome kako da izvučete najviše od svog telefona.
  • Osim menjanja veličine fonta, takođe možete da podesite veličinu prikaza stavki kao što su ikone i slike. Pogledajte Podešavanje veličine prikaza.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?