HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Dodavanje Vaših društvenih mreža, e-mail naloga i još mnogo toga

Možete da ažurirate kontakte, kalendare i druge informacije sa svojih društvenih mreža, e-mail naloga i onlajn usluga na uređaju HTC U Ultra. Zavisno od vrste vašeg naloga, prijavljivanje na Vaš onlajn nalog omogućuje vam ažuriranje podataka sa interneta na vaš HTC U Ultra.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Nalozi i sinhronizacija.
 2. Dodirnite .
 3. Dodirnite nalog koji želite da dodate.
 4. Pratite uputstva na ekranu kako biste uneli informacije o svom nalogu.
Savet: Možete da dodate više Google naloga.

Ažuriranje Vaših naloga

 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Nalozi i sinhronizacija.
 2. Dodirnite Autoažuriranje Uklj./Isklj. kako biste uključili ili isključili automatsko ažuriranje.
 3. Za ručno ažuriranje pojedinih naloga, dodirnite vrstu naloga, a zatim dodirnite > Sinhronizuj sada na ekranu Podešavanja naloga.
Savet: Na ekranu Podešavanja naloga, takođe možete promeniti podešavanja ažuriranja naloga.

Uklanjanje naloga

Uklonite nalog sa svog HTC U Ultra uređaja ako ga više ne koristite. Uklanjanjem naloga ne brišete informacije na mrežnim servisima.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Nalozi i sinhronizacija.
 2. Dodirnite vrstu naloga.

  Ako ste prijavljeni na više naloga, u okviru vrste naloga dodirnite nalog koji treba ukloniti.

  Napomena: U određenim tipovima naloga takođe će možda biti potrebno da dodirnete ime naloga da biste ga uklonili čak i ako postoji samo jedan nalog.
 3. Dodirnite > Ukloni nalog.
Važno: Neki lični podaci mogu biti zadržani od strane aplikacija drugih proizvođača, čak i nakon što ste uklonili njihov nalog sa HTC U Ultra.
Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?